Endocrinologie

Endocrinologie is een breed vakgebied en er zijn verschillende erfelijke aandoeningen waar een endocrinoloog mee te maken kan krijgen.

Genetische diagnostiek kan hierbij om verschillende redenen geïndiceerd zijn, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de exacte diagnose, het bepalen van het behandelbeleid, of het mogelijk maken van presymptomatische diagnostiek bij naaste familieleden. Over een aantal (erfelijke) aandoeningen vindt u op deze site meer informatie:

Andere richtlijnen op het gebied van genetica die voor de endocrinoloog relevant kunnen zijn: