Wanneer verwijzen naar de afdeling genetica (algemeen)

Op welk moment verwijst u uw patiënt naar de klinische genetica? Verwijst u uw patiënt met verdenking op een genetische aandoening meteen naar de genetica, of kunt u eerst zelf genetische diagnostiek aanvragen bij uw patiënt om meer duidelijkheid te krijgen over deze verdenking voordat u verwijst?
Voor bepaalde indicaties is verwijzing naar de klinische genetica echter altijd aangewezen voorafgaand aan het doen van genetische diagnostiek. Ieder centrum kan per indicatiegebied aparte afspraken hebben over het zelf aanvragen van diagnostiek