Verwijsbrief

Wanneer u een patiënt verwijst naar de afdeling klinische genetica is het belangrijk om de verschijnselen bij de patiënt zo nauwkeurig en volledig mogelijk te beschrijven, en ook het eventueel voorkomen van deze - of vergelijkbare - verschijnselen bij familieleden te benoemen. Zo kan de betreffende afdeling klinische genetica ervoor zorgen dat uw patiënt op het juiste spreekuur wordt opgeroepen en het traject bij de klinische genetica zo efficiënt mogelijk verloopt.

Uitgebreidere informatie over de inhoud van de verwijsbrief vindt u op de volgende pagina’s binnen dit menu:

  • Een checklist met gegevens die van belang zijn om te vermelden in de verwijsbrief
  • Een voorbeeld verwijsbrief

Hier leest u meer over het afnemen van de familie-anamnese en het tekenen van een stamboom.