Erfelijke hart- en vaatziekten

Van steeds meer hart- en vaatziekten is een eenduidige erfelijke oorzaak bekend. 

Als er een erfelijke oorzaak bij uw patiënt wordt vastgesteld, kan dit consequenties hebben voor zijn/haar behandeling en controle adviezen. Daarnaast is er vaak ook gezondheidswinst voor de familieleden te behalen, omdat zij zo nodig tijdig preventieve maatregelen kunnen nemen.

Daarom is het van belang om bij een vermoeden op een erfelijke hartziekte bij een patiënt zelf of in zijn/haar familie tijdig te verwijzen naar een polikliniek klinische genetica, specifiek de cardiogenetica.

Op Erfelijke Hartziekten, een landelijke website vanuit de 8 academische ziekenhuizen, vindt u een verwijstool en verwijscriteria. De verwijscriteria komen grotendeels overeen met de verwijscriteria beschreven op de website www.huisartsengenetica.nl

Ook op Syndromen.net vindt u informatie en handvatten voor zorg en begeleiding over genetische syndromen.