Nefrogenetica

In de Handreiking genetische diagnostiek bij nierziekten  van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) worden een aantal verwijsindicaties onderscheiden:

 • >1 patiënt met een nieraandoening in de familie
  • m.n. als dit 1e of 2e graads verwanten betreft
  • afhankelijk van de grootte van de stamboom en prevalentie van de aandoening
 • een opvallend jonge leeftijd of ernstige presentatie van een nieraandoening
  • suggestie: bijvoorbeeld stadium 4/5 CKD <40 jaar zonder evidente diagnose
 • Een nieraandoening in combinatie met:
  • een verstandelijke beperking
  • dysmorfieën of aangeboren afwijkingen, zoals
   • bijoortjes en/of pre-auriculaire pits
   • afwijkingen aan de geslachtsorganen
    • hypospadie
    • uterusvormafwijkingen
   • halsfistels
   • hartafwijkingen
   • nageldysplasie
   • polydactylie
   • schisis
   • encephalocele
  • aandoeningen van andere tracti, bijvoorbeeld:
   • diabetes mellitus
   • gehoorafwijkingen
   • myopathische aandoeningen
   • visusafwijkingen (bijv. retinitis pigmentosa)
   • maligniteiten
  • meerdere miskramen bij patiënt, partner of moeder (dit kan een aanwijzing zijn voor een chromosoomafwijking)
 • nierkanker (zie verwijscriteria niercelcarcinoom)