Informatie en informed consent bij moleculaire tumordiagnostiek

Ten behoeve van diagnostiek en therapiekeuze wordt steeds vaker DNA-onderzoek in tumorweefsel verricht (moleculaire tumordiagnostiek). In september 2023 is hiervoor de richtlijn ‘Informatie en informed consent moleculaire tumordiagnostiek’  gepubliceerd. In deze richtlijn wordt beschreven welke informatie met de patiënt besproken dient te worden wanneer moleculaire tumordiagnostiek wordt voorgesteld. Soms kunnen er namelijk DNA-varianten gevonden worden die mogelijk ook in de kiembaan aanwezig zijn; er is dan sprake van een aanwijzing voor een mogelijk erfelijke aanleg. 

De categorie tumortest bepaalt welke informatie vooraf met de patiënt besproken dient te worden en of toestemming van de patiënt getoetst zou moeten worden. Ook wordt een werkwijze beschreven voor de situatie dat een patiënt aangeeft niet geïnformeerd te willen worden over een aanwijzing voor een mogelijk erfelijke aanleg. 

Voor de zorgprofessionals is een beknopte meerdelige e-learning ontwikkeld en voor de patiënten een patiëntenvoorlichtingsvideo. Daarnaast is schriftelijke patiënteninformatie beschikbaar in de richtlijn

E-learning voor zorgprofessionals

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor patiënten 

 

 

Schriftelijke patiënteninformatie is beschikbaar in de richtlijn.

Leidraad voor verwijzing 

Is er met moleculaire tumordiagnostiek een afwijking vastgesteld? Hier vindt u de leidraad voor verwijzing na DNA-onderzoek in tumorweefsel.