Voorbeeld verwijsbrief

Hieronder vindt u een verwijsbrief die u als voorbeeld kunt gebruiken voor het opstellen van een verwijzing naar de afdeling klinische genetica.

Hier vindt u een pdf versie van de voorbeeldbrief.

ALLES OPENEN
 • voorbeeld brief

  Geachte collega,

  Hierbij verwijs ik bovenstaande patiënt(e) voor een klinisch genetisch consult.  

  Reden van verwijzing/vraagstelling

  Indien van toepassing: differentiaal diagnose:

  Voorgeschiedenis

  Familie anamnese
  De bij de patient(e) vastgestelde aandoening/ aanwezige klacht komt wel/ niet bij andere familieleden voor.
  (Patient(e) heeft x kinderen).
  Familie moeder:
  Familie vader:
  Indien van toepassing: In de familie is al een erfelijke aanleg vastgesteld.
  1)    Stuur bij voorkeur de familiebrief en het aanmeldingsformulier op. OF
  2)    Geef de volgende informatie in deze verwijsbrief aan:
  Gen:
  Gen variant:
  Naam en geboortedatum van familielid:
  Relatie tot dit familielid:
  Evt. familienummer/-kenmerk:

  Indien van toepassing: Lichamelijk onderzoek

  Indien van toepassing: Uitslag reeds verricht DNA onderzoek
  Uitslag uit DNA lab :    (locatie invullen)
  Gen:
  Gen variant (indien bekend): 

  Indien van toepassing: Uitslagen aanvullend onderzoek (samenvatting)
  (bv conclusie laboratorium onderzoek, conclusie pathologisch onderzoek, uitslag beeldvormend onderzoek, uitslag functie onderzoek, conclusie IQ-test, conclusie kinder-psychiatrisch onderzoek).

  Overig
  Indien van toepassing: vermelden omstandigheden die een versnelde toegangstijd indiceren, bv zwangerschap (in nabije familie), progressief beeld, vermoeden acute/ behandelbare aandoening, terminaal beeld.   

  Aan u het vriendelijke verzoek om patiënte op te roepen voor evaluatie.


  Bijlage(s) 
  Groeicurves indien relevant
  Laboratorium uitslagen indien relevant
  Uitslag IQ-test/ kinder-psychiatrisch onderzoek indien relevant