VKGN Kennisagenda

De VKGN Kennisagenda bevat een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten van de Klinische Genetica in Nederland en een advies hoe deze met wetenschappelijk onderzoek op te lossen.

Link naar de Kennisagenda.