Plotse hartdood

In Nederland sterven er per jaar gemiddeld 16.000 mensen als gevolg van een acute en onverwachte hartstilstand. Dit betreft voor een belangrijk deel oudere patiënten, maar het komt ook bij jongere personen (<50 jaar) voor. Extra alertheid is dan geboden.

Het plots overlijden van een jong persoon kan namelijk van direct belang zijn voor de gezondheid van naaste familieleden. In meer dan de helft van dergelijke gevallen, met name als de overledene ogenschijnlijk gezond was, is een erfelijke hartaandoening de doodsoorzaak. Bijna altijd is er dan sprake van autosomaal dominante overerving van de aanleg voor de erfelijke hartaandoening. Meer informatie leest u op Erfelijke Hartziekten en HuisartsenGenetica.

ALLES OPENEN