Pancreatitis

Belangrijkste betrokken genen: PRSS1, SPINK1, CFTR

Korte omschrijving: Als pancreatitis bij twee of meer personen in minstens twee generaties binnen een familie voorkomt, kan er sprake zijn van hereditaire pancreatitis. Hierbij kan de pancreatitis als op zichzelf staand symptoom voorkomen, ofals onderdeel van een syndroom voorkomen. Hereditaire pancreatitis als op zichzelf staande aandoening erft in de meeste gevallen autosomaal dominant over, maar ook autosomaal recessieve overerving komt voor.

ALLES OPENEN