Okur-Chung syndroom

Belangrijkste betrokken gen: CSNK2A1-gen

Korte omschrijving: erfelijk syndroom dat gepaard gaat met o.a. een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking/leerproblemen, lage spierspanning en gedragsproblemen.

ALLES OPENEN