KBG syndroom

Belangrijkste betrokken gen: ANKRD11

Korte omschrijving: Aandoening waarbij sprake kan zijn van een vertraagde ontwikkeling, gedragsproblemen en een verstandelijk beperking. Daarnaast kan sprake zijn van skelet- en tandafwijkingen en herkenbare gezichtskenmerken.

ALLES OPENEN