CADASIL

Belangrijkste betrokken gen: NOTCH3-gen

Korte omschrijving: erfelijke aandoening die gepaard gaat met herseninfarcten en vasculaire dementie. CADASIL staat voor Cerebraal Autosomaal Dominante Arteriopathie met Subcorticale Infarcten en Leukoencephalopathie.

ALLES OPENEN