Ovariumcarcinoom

Cumulatief lifetime-risico: ~1-2%

Indicaties voor verwijzing naar de klinisch geneticus zijn:

  • Epitheliaal* ovarium / tuba of extra-ovarieel primair peritoneaal carcinoom, ongeacht diagnoseleeftijd

* Bij 80-90% van de gevallen van eierstokkanker gaat het om kanker van epitheliale oorsprong. Er zijn verschillende typen epitheliale tumoren (bijv. sereus, endometrioid, mucineus of heldercellig). Niet-epitheliale tumoren zijn bijv. de kiemceltumoren en de stromaceltumoren.

Genetische oorzaken voor een verhoogd risico op ovariumcarcinoom, onder andere:

  • Mutaties in het BRCA1- of BRCA2-gen.
  • Lynch syndroom
  • Peutz Jeghers syndroom (zeldzaam)